Rollen

Een programmadirecteur (spelleider) is aangesteld om Quagga Island klimaatneutraal op te bouwen. McBiggey, een adviesbureau, heeft uitgerekend dat op zijn vroegst in 2073 het eiland klimaatneutraal kan zijn. Het is aan de spelers om te bewijzen dat dit veel sneller kan!

In vijf rondes gaan vijf rollen (overheid, bevolking, toerisme, leveranciers en industrie) Quagga Island klimaatneutraal maken. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rollen binnen de game.

Overheid

De overheid is naast een belangrijke werkgever op het eiland ook de aanjager van democratie, transparantie en innovatie. Zij stimuleert de energietransitie door zelf het goede voorbeeld te geven.

Bevolking

30.000 mensen hebben een verblijfsvergunning ontvangen en mogen op het eiland komen wonen. Alle benodigde beroepen en alle leeftijden zijn op het eiland vertegenwoordigd. Een gezonde en duurzame leefomgeving is het streven van de bevolking.

 

Toerisme

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten op Quagga Island. Jaarlijks zullen 1 miljoen mensen hun vakantie doorbrengen in hotels, campings en lodges op dit bijzondere eiland. 

 

 

Leveranciers

Quagga Island ligt ver van de bewoonde wereld. Veel van de op het eiland benodigde goederen worden door leveranciers geïmporteerd. De havens en vliegvelden zijn hierbij cruciaal.

Industrie

De industrie is eigenaar van de energie- en afvalcentrales op Quagga Island. Tevens onderhoudt zij de onder- en bovengrondse infrastructuur. De aannemers spelen een cruciale rol bij de opbouw van het eiland.